Европроект – Алтернативен Селски туризъм

Един отвъпросите, който силно и днес вълнува много млади предприемачи у нас е свързан именно с една европейска програма наречена „Алтернативен туризъм“. Известна повече като „Селски туризъм“ и тук не остават тайна множеството въпроси, чиито отговори търсят хората решили да се занимават именно с него.

Страната ни България е богата на природа, културни забележителности, исторически места. Всички те са идеална предпоставка и добра „почва“ за развитието на този спектър. Значимостта му е от значение, както на регионално и местно ниво, така намира и национална подкрепа и европейска значимост. Последното добавяйки и факта, че България е страна членка на ЕС, а като така има права да кандидатства за евро-субсидии по тази програма.
(още…)

Полета на неограничени възможности – биодинамично земеделие

Съществуват ли такива земи, където възможностите на човек да нямат граници, а това да не е свързано нито с виртуална представа, с каквато сме свикнали към момента, нито с илюзии, които не могат да се превърнат в реалност, поради ограничени възможности?!

На този въпрос отговорът е „ДА“ и той се свежда до черноземните ни почви. Културите, които растат по нашите земи, могат да бъдат наричани тривиални. Представете си сега земя, която да не налага нито оран, нито копаене, нито изграждане под земи, а разполагащи се само на няколко см. от земята, вместо в самата нея. Последното е и голям плюс за плевели и бурени, които често никнат като нахални растения.

Някои биха казали, че земеделието е вид философия и няма да сгрешат. Съществуват хора, от по-горните поколения, които и днес намират начини да изкарват прехраната си със земеделие, както винаги са го правили. Системата, която прилагат те има корени по-назад в миналото. Или всичко казано до момента може да се обобщи под един термин, а той е био-динамично земеделие. Този тип земеделие не разграничава растенията като полезни и вредители, а в един общ знаменател, където всяко от тях намира своята роля в природата. За растежа на всяка „тревичка“ отговарят не тонове химия, а биологични принципи на взаимодействие. (още…)